Firmy jednoosobowe i złe podejście założycieli

Statystyki i dane udostępniane przez różne podmioty jednoznacznie wskazują na dwa fakty. Pierwszy, mniej optymistyczny, wskazuje nam, że ponad połowa otwieranych przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku mniej niż dwa lata a drugi, że bycie przedsiębiorcą to najszybsza droga do wysokich zarobków, niezależności finansowej i pokaźnego majątku. Prowadzenie swojej firmy wiąże się również z szeregiem innych przywilejów takich jak np. nieregulowany czas pracy, brak przełożonych czy też możliwość wliczania wielu wydatków w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto poświęcić chwilę na zastanowienie się, dlaczego tak duży odsetek przedsiębiorstw funkcjonuje na rynku mniej niż dwa lata. Rozróżnijmy najpierw różne rodzaje firm – począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych, przez mikroprzedsiębiorstwa, spółki z o. o. aż po wielkie spółki akcyjne. Rejestracja spółki jest procesem bardziej złożonym niż rejestracja jednoosobowej firmy (chociażby ze względów podziału spółki pomiędzy wspólników) i zalecane jest zarejestrowanie jej z pomocą kancelarii adwokackiej. Wspólnicy kontrolują siebie nawzajem i szerzej oceniają powstający biznesplan. Można rzec, że rejestracja spółki jest dla nich gruntownie przemyślana i zaplanowana. W przypadku działalności jednoosobowych często o otwarciu firmy decyduje możliwość pozyskania dotacji, czy też chwilowy impuls. Osoby otwierające często nie są odpowiednio przygotowane do prowadzenia swojego biznesu (zdarza się nawet, że nie mają pojęcia o rozliczeniach podatkowych czy Rozporządzeniu o Danych Osobowych (popularny ostatnio skrót RODO).

Trudno sobie wyobrazić aby młoda osoba, która wpada na genialny pomysł, że odtąd będzie przedsiębiorcą, rejestruje pod wpływem kaprysu firmę i odnosi sukces. Brak zaznajomienia z regulacjami prawnymi czy przepisami RODO mogą zamiast finansowego sukcesu wprowadzić taką osobę w poważne problemy. Dlatego też przed wejściem w jakikolwiek biznes powinniśmy dokładnie się przygotować i poświęcić trochę czasu na kwestie prawno-ekonomiczne. Warto podejść do sprawy profesjonalnie i skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii prawnej, która z pewnością kompleksowo zajmie się kwestią RODO.