Gdzie zwrócić się o pomoc adwokat czy radca prawny?

Polska jest jednym z niewielu krajów Europy w których istnieje dualizm prawniczy. Wbrew pozorom zawód adwokata różni się od zawodu radcy prawnego, dlatego też wiele osób zastanawia się gdzie zgłosić się z własnym problemem- do kancelarii adwokackiej czy kancelarii radcy prawnego?

Etyka zawodowa prawnika i radcy prawnego

Bardzo istotnym elementem w pracy adwokata oraz rady prawnego jest zachowanie rygorystycznej etyki zawodowej. Głównie chodzi o dochowanie tajemnicy zawodowej. Adwokaci oraz radcy prawni zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego się dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej danemu klientowi. Zobowiązanie tajemnicy istnieje także po zakończeniu umowy z danym klientem bądź po zakończeniu pracy w zawodzie adwokata czy radcy prawnego.
Adwokaci oraz radcy prawni są także zobowiązani do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych.

Do kogo zwrócić się o pomoc?

Kiedyś wybór pomiędzy radcą prawnym czy adwokatem był zależny od sprawy posiadanej przez klienta. Obecnie dla klienta wybór pomiędzy adwokatem czy radcą prawnym nie ma większego znaczenia- wszystko zależy od doświadczenia prawnika. Wszelkie sprawy związane z dziedziczeniem mogą być prowadzone zarówno przez radce prawnego jak i adwokata.
Dla klientów często nie ma żadnego znaczenia czy reprezentuje ich adwokat czy radca prawny. Istotne dla klientów kancelarii jest to, aby osoba ich reprezentująca była ekspertem z danej dziedziny.

Jeśli jest potrzebna pomoc adwokata czy radcy prawnego, wtedy najlepiej jest wybrać taką kancelarię prawną, która posiada duże doświadczenie w prowadzeniu danego typu spraw. Drugorzędne znaczenie ma czy będzie to kancelaria adwokacka czy kancelaria radcy prawnego.

Źródło:

https://uslugi-notarialne.blogspot.com/