Kwestie prawa rodzinnego w przypadku rozwodu

Rozwód zazwyczaj jest ogromnym przeżyciem. Tym bardziej, że często nie dotyka tylko samych rozwodzących się małżonków, ale i innych członków rodziny. Szczególnie ciężko znoszą go dzieci, dlatego dobrze jest zapewnić im poczucie stabilizacji. Pomóc w tym może porozumienie rodzicielskie.

Prawo rodzinne zakłada, że opiekę nad dziećmi sprawują rodzice. Jeżeli żyją oni razem, sytuacja jest prosta. Istnieje wspólnota majątkowa, rodzina mieszka razem i razem decyduje o kwestiach związanych z wychowywaniem dzieci. Sprawy komplikują się w przypadku rozwodu. Okazuje się, że rozstanie pociąga za sobą wiele konsekwencji, o których zazwyczaj się nie myśli. Oczywistym jest, że dziecku należy zapewnić opiekę i możliwość kontaktu z obojgiem rodziców. Jednakże istnieją także inne kwestie, co do których rodzice muszą się dogadać. Co więc zamieścić w porozumieniu rodzicielskim?

Przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie gdzie dziecko będzie mieszkać. Może to być dom jednego z rodziców, albo mogą oni sprawować opiekę naprzemienną. Ważną kwestią są również finanse. Kto, za co i ile będzie płacił? W jaki sposób płatności mają być dokonywane? Jeżeli rodzice decydują się na finansowanie potrzeb dziecka poprzez kupowanie mu potrzebnych przedmiotów, to także muszą dogadać się co do tego, kto, co, a nawet za ile kupi. W porozumieniu warto również zapisać gdzie dziecko będzie spędzać czas wolny, przede wszystkim wakacje i święta. Czasami jest to trudne do pogodzenia. Pozostają również kwestie kontaktów z przyszłymi partnerami rodziców. Trzeba przecież założyć, że byli małżonkowie wejdą w nowe związki.

Stworzenie porozumienia rodzicielskiego nie jest proste i wymaga poświęcenia czasu. Warto jednak podjąć ten trud, bo z pewnością zaowocuje on na przyszłość. W końcu wszystkim zależy na pokojowym rozstaniu i zapewnieniu dzieciom tego, co jest im potrzebne.