Jak postępować z zadłużonymi właścicielami?

W Polsce funkcjonuje wiele wspólnot mieszkaniowych, które mają problemy z odzyskiwaniem zadłużenia od poszczególnych właścicieli mieszkań. Nieterminowe wpłaty na rachunek bankowy wspólnoty to ogromny problem, gdyż zarządy lub administracje zewnętrzne mają problem z realizacją planów gospodarczych. Zaliczki na eksploatację i fundusz remontowy oraz media traktowane są jak czynsze, co oznacza że mogą się przedawniać z upływem trzech lat. Nie oznacza to przedawnienia z urzędu, ale „na zarzut” – czyli podczas rozprawy sądowej dłużnik może zaprotestować i wnieść argument, że minął już czas, w którym to wierzyciel mógł dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Jak postępować z zadłużonymi właścicielami?

Na niektórych dłużników zadziała wezwanie do zapłaty lub zwykła rozmowa o ratach, ale nie można liczyć na to, że metody te będą skuteczne w większości przypadków. Najlepiej jest podjąć uchwałę, która zezwoli na skierowanie sprawy na drogę sądową, przy czym dobrze jest, jeśli wierzyciela reprezentuje radca prawny lub adwokat. Prawnicy są biegli w opracowywaniu niezbędnej dokumentacji i pism, odciążą zarządców od wielu problemów związanych z dłużnikami, dbają o interesy wspólnoty mieszkaniowej.

Sprawa nie kończy się na sądzie

W sytuacji gdy dłużnik zlekceważy sądowy nakaz zapłaty, kancelaria adwokacka może skierować – w porozumieniu z wierzycielem – sprawę do komornika. Zazwyczaj ustala się wtedy sposób odzyskania pieniędzy za pomocą egzekucji z wynagrodzenia, ruchomości lub nieruchomości. Przy czym ta ostatnia metoda wymaga cierpliwości, gdyż nieruchomość musi wycenić rzeczoznawca – dłużnik od tej wyceny może się odwołać. W wielu przypadkach tylko licytacja mieszkania bywa skuteczna – dla dłużnika jest to przykra konsekwencja niepoważnego podchodzenia do swoich zobowiązań finansowych.