psychoterapia

Skuteczne podejścia terapeutyczne

Każdy, kto kiedykolwiek interesował się tematyką psychoterapii, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele podejść do tego tematu można wyróżnić. Na rynku funkcjonuje wielu psychoterapeutów, którzy pracują, opierając się na różnych filozofiach oraz metodach, adekwatny do różnych szkół psychoterapii. Kilka z nich można szczególnie zarekomendować, ponieważ są rzeczywiście skuteczne i pozwalają osiągnąć cele terapeutyczne, które stawiają przed sobą pacjenci oraz psychoterapeuci.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Jednym z dominujących podejść jest psychoterapia poznawczo-behawioralna. Psychoterapeuta pracujący w tym podejściu jest aktywny, to znaczy nawiązuje z pacjentem dialog sokratejski, uczy pacjenta bardziej realistycznego myślenia o różnych problemach i sprawach, zachęcając do rozprawienie się z własnymi problemami. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie polecana w przypadku leczenia zaburzeń lękowych lub depresyjnych.

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt jest częściej stosowana przez psychoterapeutów mający własne praktyki, niż pracujących w państwowych poradniach zdrowia psychicznego. Pewne techniki używane przez psychoterapeutów pracujących w tym podejściu są naprawdę zaskakujące, pozwalają na nowo skonfrontować się z różnymi emocjami związanymi z wydarzeniami z przeszłości. Z pewnością warto polecieć to podejście, szczególnie dla tych osób, które są gotowe na aktywną pracę przez cały czas sesji terapeutycznej. Dowiedz się więcej.

Psychoterapia psychodynamiczna

Ostatnie z najczęściej stosowanych podejść to podejście psychodynamiczne, w swojej historii wywodzące się z psychoanalizy, jednak współcześnie bardzo mocno od niej odbiegające. To podejście jest często stosowane przez terapeutów pracujących w poradniach zdrowia psychicznego, gdzie można skorzystać z psychoterapii w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.